Bizler;

Çocuklarımızın, aileler tarafından verilen eğitimleri yanında gelecekte toplum içinde gerçek yerlerini bulabilmeleri, kişiliklerini geliştirebilmeleri, zeka ve düşüncelerini artırabilmeleri için küçük yaşlarda eğitime başlamalarının doğru olduğunu düşünen;

Eğitimin, toplum yapısı ve eğitimin önemini, gereğini ve şeklini bilen ehil kişiler tarafından verilmesinin gerekliliğini düşünüp, bu düşünce doğrultusunda hareket eden tüm kişi ve kuruluşlara yakın olma, işbirliği yapabilme düşüncesi ile hareket eden;

Sağlıklı bir nesil yetişmesi için elimizden gelen ne varsa yapabilmek arzusunda olan;

Çocuklarımıza, Ailelere ve Eğitimcilerimize ve bu eğitimlerin verilmesini amaç ve iş edinmiş Kuruluşlara destek verebilmek, yardımcı olabilmek için kollarını sıvayan;

Kültürlü bir Toplumun ortaya çıkması ve gelişmesi için, görüş alanımızı sınırlamadan, Türkiye’mizin her köşesinde bulunan tüm Eğitimciler, Aileler ve Çocuklarımıza faydalı olmak düşüncesindeki kişileriz…

Bunun için de;
-Çocuklarımıza güven veriyor, seviyor ve onların farkına varıyoruz,
-Yapabileceği her şeyi o’nun yapmasını öğretiyor, güçlüklerinde yardımcı oluyoruz,
-O’na değer veriyor ve kendi değerleriyle tanıştırıyoruz,
-O’na iyi birer örnek olmaya çalışıyoruz,
-Her alanda gelişimini sağlamak için tüm gelişim aşamalarında destekliyoruz,
-Kendi değerini, kendine saygısını, kendine güvenini pekiştiriyoruz,
Özgür düşünmesi için fırsat yaratıp, farklı düşünmesine saygı duyuyoruz,
-Bize bağımlı değil bizlerle iletişim içinde olmasını istiyoruz.
İnsanlık, çocuğa verebileceği şeylerin en iyisini vermeye borçludur